Bazą plakatu jest zdjęcie pochodzące z sesji mojego autorstwa. Kolorystyka zaczerpnięta z szat biskupich.

Projekt plakatu promującego 4. Letnie Spotkania Kabaretowe w Ostródzie z udziałem kabaretu Ani Mru-Mru

20/21